Ο Εξωτερικός χώρος

Ο Εσωτερικός χώρος

Όλα σκεπάστηκαν μ’ άσπρο χαλί...

Το Σπήλαιο