Ο Εσωτερικός χώρος του Καφε

Όλα σκεπάστηκαν μ’ άσπρο χαλί...

Το Σπήλαιο